facebook logo
Witamy na blogu

By zarezerwować swój termin konieczne jest uiszczenie zadatku. Najlepiej osobiście w studio, ale oczywiście jest możliwość przesłania zadatku drogą elektroniczną. Zadatek jest odliczany od końcowej kwoty którą będzie trzeba uiścić za tatuaż. W przypadku nie stawienia się na umówioną wizytę zadatek zostaje zatrzymany w studio jako zadośćuczynienie za niedotrzymanie terminu.